Αρχική

Πολιτική Επιστροφών

Ο αγοραστής υποχρεούται κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων και πριν υπογράψει το αποδεικτικό παραλαβής, να προβαίνει σε έλεγχο της κατάστασης τους. Ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής των εμπορευμάτων για χρονικό διάστημα 10 ημερολογιακών ημερών μετά από συνεννόηση και συμφωνία με την εταιρεία μας.

Τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα γίνονται δεκτά μόνο εφόσον βρίσκονται σε άψογη κατάσταση, αχρησιμοποίητα και μέσα στην αρχική τους συσκευασία. Η εταιρεία υποχρεούται στην αντικατάσταση των εμπορευμάτων με ίδια ή άλλα ίσης αξίας. Τα έξοδα αποστολής εάν η επιστροφή γίνει με υπαιτιότητα της εταιρείας βαρύνουν την εταιρεία. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιβαρύνουν τον αγοραστή.