Αρχική

Ακύρωση Παραγγελίας

Τηλέφωνο ακυρώσεων: 2310 570-5672310 570-567

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας του χωρίς καμία επιβάρυνση, εφ'όσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η αποστολή των εμπορευμάτων. Η δυνατότητα ακύρωσης δεν ισχύει στην περίπτωση ειδικής παραγγελίας που έχει πραγματοποιηθεί κατόπιν τηλεφωνικής ή μέσω email επικοινωνίας και συνεννοήσεως.